Statybos
Individualiu namų statybą
Stogų renovacijos
Tvorų ir atraminiu sienelių betonavimas
Rūsiu statymas, ir hydro izoliacijų bei drenažo sistemų įrengimas.
Konsultuojame perkant nekilnojama turtą ir įvertinam jo būkle.

Mūsų statybos darbų galerija

Griovimas
Pastatų rekonstrukcijos keičiant jų erdves, naikinant laikančias atramas.
Sutvirtiname griaunančius statinius.


Mūsų griovimo darbų galerija